()
( )
 

Tokai ALS 48 Black

Tokai

 

BODY

F

Alder

 

 

 

 

 

NECK

F

Canadian Maple

 

 

 

 

Set-Neck

 

 

 

 

 

 

FINGERBOARD

F

Rosewood

FRETS

F

22F

BRIDGE

F

LS-VBK Bridge

 

 

 

 

LS-VTK Tailpiece

INLAY

F

Dish

PICKUPS

F

PAF-Vintage MK4~2

CONTROLS

F

2V.,2T.,

 

 

 

 

3way Toggle SW

COLOUR

F

CS,VF,BS,SR,SBL,

 

 

 

 

STB,BB,GT

 


Category: * Electric guitars

Type: Electric Guitar

Vendor: TokaiRelated Items


l